In het vierde leerjaar hadden we een nieuwe challenge, we willen op het einde van het jaar naar de Blaarmeersen fietsen!

Natuurlijk moeten we daarvoor eerst tonen dat wij al met de fiets kunnen rijden.

De hele week oefenden we de spannende truucjes en fietsten we alsof ons leven er van afhing.

Op vrijdagnamiddag gingen we een fietsparcours buiten de school.

Het doel is bereikt! Wat zijn we trots!