Iedereen welkom om 14u45 op de speelplaats van de lagere school.
We springen de paasvakantie in!